اللهم عجل لولیک الفرج

حضرت ولی عصر(عج)

حضرت ولی عصر(عج)

بهترین وافضل ترین عبادات نزد خدا انتظار ظهور است.
هرکس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.امام صادق(ع)

مهدی موعود در کتب عهد جدید(اناجیل و ملحقات ان)

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶ ق.ظ

مهدی موعود در عهد جدید(اناجیل و ملحقات آن)

 1- " همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد ... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد. و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید ... آسمان و زمین زایل خواهد شد اما حرفهای من هرگز زایل نخواهد شد، اما از آن وقت و ساعت هیچ کس اطاعت ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس... لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید.(انجیل متی فصل 24)

2- آنگاه پسر انسان را ببینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید، در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا اقصای فلک فراهم خواهد آورد ... ولی آن روز و ساعت، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد ، نه فرشتگان در آسمان و نه پسرم، پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود."( انجیل مرقس فصل 13)                      

3- " کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسی باشید که انتظار آقای خود را می کشند، که چه وقت از عروسی مراجعت کند ، تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای خویش چون آید ایشان را بیدار یابد... پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید"(

انجیل لوقا فصل فصل 12)

4- "اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد ... بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قوم ها را برای خویشتن فراهم می آورد."(

 حبقوق نبی فصل 2)

 

 مهدی موعود در کتب مقدس هندیان

امام زمان(عج) 1- در کتاب "باسک " از کتب مقدسه ی هندیان چنین آمده:

" دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد. و حق و راستی با او باد ، و آنچه در دریاها و زمین و کوهها، پنهان باشد همه را به دست آورد و از آسمان ها  زمین آنچه باشد خبر میدهد، و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید" .

2-  در کتاب "شاکمونی" از کتب مقدسه هندیان می گوید:

" پادشاهی و دولت دو دنیا به فرزند سید خلایق در دو دنیا "کشن" تمام شود و کسی باشد که بر کوههای مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند ، و جن و انس در خدمت او شوند ، و از سودان که زیر خط استواست تا سرزمین تسعین که زیر قطب شمالی است ، و ماوراء بحار را صاحب شود و دین خدا زنده گردد و نام او " ایستاده " باشد و خداشناس باشد."

3-  در کتاب " وشن جوک " چنین می خوانیم: " سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او " فرخنده "و "خجسته " باشد."

4- در کتاب "دید" از کتب مقدسه هندیان چنین آمده: " پس از خرابی دنیا ، پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود که نام او " منصور "(از القاب حضرت مهدی ) باشد. تمام عالم را بگیرد ، و به دین خود آورد و همه کس را از مومن و کافر بشناسد و هرچه از خدا خواهد بیاورد."

ایرانیان باستان معتقد بودند که  " گراز سپه " قهرمان تاریخی آنان زنده است و در کابل زندگی می کند و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی قیام کند و جهان را اصلاح نماید.

مهدی موعود در منابع زردتشتیان

 1- جاماسب در کتاب معروف خود جاماسب نامه از زردتشت نقل ی کند:

" از فرزندان دختر پیغمبر که "خورشید جهان " و شاه زمان نام دارد کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیغمبر باشد."

2- باز در جاماسب نامه می خوانیم

"مردی بیرون آید از زمین تازیان، از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق ، و بر دین جد خویش باشد ، با سپاه بسیار رو به ایران نهد و آبادانی کند  زمین را پر داد کند."

- جاماسب در تعالیم خود می گوید:

"پیامبر عرب آخرین فرستاده است که از میان کوه های مکه ظاهر می شود... از فرزندان پیامبر شخصی در مکه پدیدار خواهد شد که جانشین آن پیامبر است و پیرو دین جد خود می باشد... از عدل او گرگ با میش آب می خورد و همه جهان به آئین "مهر آزمای " (محمد) خواهند گروید."

امام زمان علیه السلام  ملل جهان در انتظار مصلح موعود جهانی

1- ایرانیان باستان معتقد بودند که  " گراز سپه " قهرمان تاریخی آنان زنده است و در کابل زندگی می کند و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی قیام کند و جهان را اصلاح نماید.

2- گروهی دیگر از ایرانیان می پنداشتند که " کیخسرو " پس از تنظیم کشور و استوار ساختن شالوده فرمانروائی ، دیهیم پادشاهی به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در آنجا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان راز گیتی براند .

3- نژاد "اسلاو " بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر برخیزد و تمام قبایل اسلاو را با هم متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط سازد.

4-  نژاد "ژرمن" معتقد بودند که یک نفر فاتح از طرف آنان قیام نماید و ژرمن را بر دنیا مسلط سازد.

5- اهالی صربستان انتظار ظهور "مارکوکرالیویچ" را داشتند.

6- برهمائیان از دیر زمانی بر این عقیده بودند که در آخرالزمان "ویشنو" ظهور نماید و بر اسب سفیدی سوار شود و شمشیر آتشینی به دست گرفته مخالفین را خواهد کشت و تمام دنیا برهمن گردد و به این سعادت برسد.

7- ساکنان جزایر انگلستان از چندین قرن پیش آرزومند و منتظرند که " ارتور" روزی از جزیره "آوالون" ظهور نماید و نژاد ساکسون را در دنیا غالی گرداند و سعادت جهان نصیب آنها گردد.

8- یهودیان معتقدند که در آخرالزمان "ماشیع" (مهدی بزرگ) ظهور می کند و ابدالاباد در جهان حکومت می کند. (ولی او را از فرزندان حضرت اسحق می دانند در شرایطی که تورات به صراحت او را از فرزندان اسماعیل دانسته است.)

9-  نصاری نیز به وجود مهدی قایل هستند و می گویند در آخرالزمان ظهور کرده و عالم را خواهد گرفت؛ ولی در اوصف مهدی اختلاف دارند.

10- ملل و اقوام مختلف هند در انتظار مصلحی هستند که ظهور کرده و حکومت جهانی تشکیل خواهد داد.

11- "اسن ها " معتقدند که  پیشوائی در آخرالزمان ظهور کرده دروازه های ملکوت آسمان را بر آدمیان خواهد گشود.

12- "سلت ها " می گویند پس از بروز آشوبهائی در جهان "بوزیان بوریهم" قیام کرده دنیا را متصرف خواهد شد.

13- اقوام اسکاندیناوی معتقدند که برای مردم بلاهائی می رسد جنگ های جهانی اقوام را نابود میکند آنگاه "اودین" با نیروی الهی ظهور کرده و بر همه چیره می شود.

14- یونانیان می گویند "کالویبرگ" نجات دهنده بزرگ ظهور کرده جهان را نجات می دهد.

15- اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور "بوخص" می باشند.

16- چینی ها معتقدند که " کرشنا " ظهور کرده جهان را نجات می دهد.

17- اقوام آمریکای مرکزی معتقدند که " کوتزلوکتل" نجات بخش جهان پس از بروز حوادثی در جهان پیروز خواهد شد.

18- گروهی از مصیان که در حدود 3000 سال پیش از میلاد در شهر ممفیس زندگی می کردند معتقد بودند که سلطانی در آخرالزمان با نیروی غیبی بر جهان مسلط می شود اختلاف طبقاتی را از بین می برد و مردم را به آرامش و آسایش می ساند.

19- گروهی دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان در کنار خنه خدا پدیدار گشته جهان را تسخیر می کند.

20- قبایل " ای پورو" معتقد بودند که روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردی بروز نکند و آن سبب پادشاهی دادگر در پایان جهان است.

حضرت مهدی در کتب اهل سنت

صاحبان صحاح نیز در مورد حتمی بودن خروج مهدی ( ع ) روایاتی نقل کرده اند که ذیلاً می آید:

1 - اگر از عمر دنیا بیش از یک روز نمانده باشد خداوند آن روز را طولانی می کند تا آنکه مردی از اهل بیتم مبعوث شود که اسم او اسم من است . او زمین را از قسط و عدل پر می کند همانگونه که از ظلم و جور پر شد . الف - سنن ترمذی ، ج4 ص 438 - کتاب الفتن ، باب 52 ما جاء فی المهدی ، ح 2231 .
ب - سنن ابی داود ، ج4 ص106 - کتاب المهدی ، ح 4282 (مختصراً) و 4283 .

2 - دنیا به پایان نمی رسد تا آنکه مردی از اهل بیتم بر عرب حکومت کند که اسم او اسم من است . سنن ترمذی ، همان ، ح 2230 .

3 - اگر از عمر روزگار فقط یک روز مانده باشد خداوند مردی از اهل بیتم را مبعوث می کند که زمین را پر از عدل کند همانگونه که پر از ستم شد . سنن ابی داود ، کتاب المهدی ، همان .

روایتهای مزبور از رسول خدا ( ص ) نقل شده است و معنای آنها - چنانچه خوانندگان محترم نیز متوجّهند - این است که خروج مردی از اهل بیت پیامبر ( ع ) حتمی است نه آنکه یک روز از عمر دنیا مانده و او یکروزه دنیا را پر از عدل و داد می کند .

2 - مهدی ( ع ) از اهل بیت است

روایات قسمت اوّل این فصل با صراحت می گوید که مهدی ( ع ) از اهل بیت رسول خدا ( ص ) می باشد . حال به روایات دیگری که آن حضرت را از اهل بیت می داند نگاهی می افکنیم:

1 - «المهدیّ منّا أهل البیت» . سنن ابن ماجه ، ج2 ص1367 - کتاب الفتن ، باب خروج المهدی (34) ح 4085 . رسول گرامی اسلام ( ص ) فرموده است:
مهدی از ما اهل بیت است .

2 - پیامبر اکرم ( ص ) فرموده است: «ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا برگزیده است و همانا اهل بیت من بعد از من سختیها دیده و از وطن رانده می شوند . تا آنکه قومی از ناحیه مشرق پیدا می شوند که با آنها پرچمهای سیاه است و طلب خیر (و حقّ) می کنند و به آنها داده نمی شود . آنان می جنگند و آنچه را که خواستند به آنها می دهند و نمی پذیرند تا آنکه آن (حکومت) را به مردی از اهل بیتم (یعنی حضرت مهدی ( ع ) ) می دهند و او آن (یعنی زمین) را پر از قسط و عدل می کند همانگونه که دیگران آن را پر از ظلم و جور کردند . پس هر که آن زمان را درک کرد به طرف آنها برود ولو چهار دست و پا بر روی برف و یخ» . همان ، ص 1366 ، ح 4082 توضیح آنکه روایت فوق به همین مضمون و یا مشابه آن در مصادر شیعه نیز نقل شده است و با توجّه به روایاتی که درباره قیام مردی از قم در روایات ما آمده ، انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت آیةالله خامنه ای حفظه اللَّه به زودی به دست مبارک امام زمان ( ع ) سپرده خواهد شد . انشاءاللَّه .

توجّه به این نکته لازم است که زمان ظهور را کسی نمی داند و آنچه که گفتیم و نقل شده برداشتهائی از روایات اهل بیت ( ع ) است . امید است که هرچه زودتر این امر واقع شود تا دست ظلم متجاوزان قطع و سرزمینهای اسلامی یکپارچه و مقتدر گشته و قدرتهای پوشالی ذلیل و نابود شوند .

3 - مهدی ( ع ) از فرزندان فاطمه ( س ) است

(المهدی من ولد فاطمه) . همان ، ص1368 ، ح 4086 .
روایت فوق را که می فرماید: «مهدی از فرزندان فاطمه است» امّ سلمه از رسول خدا ( ص ) نقل کرده است . همین روایت با همین سند به این عبارت نیز آمده است:
(المهدیّ من عترتی من ولد فاطمه) . سنن ابی داود ، کتاب المهدی ، ح 4284 . یعنی مهدی از عترتم و از فرزندان فاطمه است .

حال با توجّه به آنچه که گذشت و فهمیدیم که صاحبان صحاح (از جمله ابن ماجه) پذیرفتند که اوّلاً مهدی از اهل بیت رسول خدا ( ص ) بوده و ثانیاً از فرزندان فاطمه زهرا ( س ) می باشد ، به یک روایت از سنن ابن ماجه نظری می افکنیم . او از انس بن مالک و انس از رسول خدا ( ص ) چنین روایت می کند:
(هر چه می گذرد امور مردم سخت تر شده و دنیا به آنان پشت کرده و مردم بخیل تر می شوند و ساعت (شاید مراد ساعت قیامت باشد نه ساعت ظهور امام زمان ( ع ) چه آنکه برای هر دو زمان ، کلمه ساعت استعمال شده است . ) بر پا نمی شود مگر بر بدترین مردم و مهدی نیست مگر عیسی بن مریم) . ج2 سنن ، ص1340 - کتاب الفتن ، باب شدّة الزّمان ، ح 4039 .

تعجّب است از محدّثی مانند ابن ماجه که چشم خود را به روی آنچه که خود نقل کرده ببندد و با نقل این روایت ، عیسی بن مریم ( ع ) را از اهل بیت و از فرزندان فاطمه ( س ) بداند!

بهترین توجیه این است که بگوئیم دیگران این حدیث را به کتاب او افزودند! در این صورت چه اعتمادی به روایات اهل سنّت! وقتی بشود به صحاح آنها دستبرد زد و حدیثی به آن افزود با بقیّه کتابها بهتر می توان چنین کرد.

4 - زمینه سازان حکومت حضرت مهدی ( ع )

(یخرج ناس من المشرق فیوطّئون للمهدی یعنی سلطانه) . همان ص1368 - باب خروج المهدی ، ح 4088 .

رسول گرامی اسلام ( ص ) فرموده است: مردمی از مشرق خروج می کنند و زمینه را برای مهدی ( ع ) (یعنی حکومت او) فراهم می کنند .

(یخرج رجل من وراء النّهر یقال له الحارث بن حرّاث ، علی مقدّمته رجل یقال له منصور ، یوطّی ء او یمکّن لآل محمّد ( ( ع ) ) کما مکّنت قریش لرسول اللَّه r وجب علی کل مؤمن نصره او قال «اجابته» سنن ابی داود ، کتاب المهدی ، ح 4290 .

علی ( ع ) از رسول گرامی اسلام ( ص ) روایت می کند که فرمود: مردی از آنطرف رود (شاید مراد ، دجله یا فرات باشد) خروج می کند که به او «حارث بن حرّاث» گویند . پیشرو لشگرش مردی است به نام «منصور» که زمینه را برای حکومت آل محمّد ( ع ) فراهم می کند همانگونه که قریش برای رسول خدا ( ص ) کردند . بر هر مؤمنی واجب است او را یاری کند (یا آنکه گفته:) «دعوتش را اجابت کند» .

ظاهراً آنچه که در قسمت دوم این فصل گذشت همان است که در این قسمت بدان اشاره رفت و آن گروه که از ناحیه مشرق و یا از آنطرف رود خروج می کنند به احتمال قریب به یقین اشاره به انقلاب اسلامی ایران دارد و امّا کلمه «حارث» یا «منصور» قطعاً اسم واقعی نیست بلکه «حارث» کسی است که بذر انقلاب عظیمی را کاشت و پیشرو لشگر هم از جانب خدا یاری می شود .

5 - نزول حضرت عیسی ( ع ) و امامت حضرت مهدی ( ع )

(کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم) . الف - صحیح بخاری ، ج4 ص205 - کتاب بدء الخلق ، باب نزول عیسی بن مریم ( ع ) .

ب - صحیح مسلم ، ج1 ص 136 - کتاب الایمان ، باب 71 ، ح 244 .

رسول گرامی اسلام ( ص ) می فرماید: چگونه خواهید بود آنگاه که پسر مریم در میان شما بیاید و امام شما از شما باشد!

( . . . فینزل عیسی بن مریم r فیقول امیرهم: تعال صلّ لنا . فیقول: لا . انّ بعضکم علی بعض امراء تکرمة اللَّه هذه الامّة) . صحیح مسلم ، همان ص137 ، ح 247 .

این روایت را ابن ماجه نیز اندکی مفصّل تر در ضمن حدیثی طولانی که تقریباً 4 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده نقل کرده است . (ج2 سنن ، ص1361 - کتاب الفتن باب 33 ، ح 4077) .

یعنی: . . . سپس عیسی بن مریم ( ع ) نازل می شود . امیر آنها به او می گوید: بیا و برای ما نماز بخوان (یعنی بعنوان امام جماعت) او می گوید: خیر ، همانا بعض از شما بر بعض دیگر امیر می باشید به خاطر این که خداوند این امّت را گرامی داشته است .

این دو حدیث به خوبی نشان می دهد که هنگام نزول عیسی بن مریم ( ع ) امام او کسی دیگر است که با توجّه به روایات گذشته او جز حضرت مهدی ، صاحب الزّمان صلوات اللَّه علیه وعجّل اللَّه فرجه نیست .

از آنجا که از روایات گذشته فهمیدیم که برنامه اصلی حضرت مهدی ( ع ) پرکردن زمین از عدل و داد است ، لذا لازم است آن حضرت دارای حکومتی مقتدر و کارگزارانی صالح باشد و این امری است که تقریباً همه فرق مسلمین بدان اعتقاد دارند و نیز از روایات این قسمت روشن شد که عیسی بن مریم ( ع ) نیز نازل می شود و چون امامت و قدرت حکومت به دست حضرت مهدی ( ع ) می باشد به ناچار باید گفت که حضرت عیسی ( ع ) جهت کمک آن حضرت می آید . شاید علّت آن کثرت پیروان مسیحیّت در آن زمان می باشد که وقتی حضرت عیسی ( ع ) پشت سر امام زمان ( ع ) به نماز بایستد آنان که از پیروانش طالب حقّند اسلام را زود می پذیرند .

با اینحال می بینیم صاحبان صحاح - مخصوصاً بخاری و مسلم - کوشیده اند که قدرت حکومت را در آن زمان در اختیار حضرت مسیح ( ع ) قرار دهند و در تمامی این دو کتاب اسمی از حضرت مهدی ( ع ) نمی بینیم . شاید تصوّر کردند که اگر چشم خود را ببندند دیگران هم نابینا خواهند ماند ، غافل از آنکه:
«شب پره گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد»

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی